NTU ECONOMICS

Chair

 • Name Joseph Tao-yi Wang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8411 (Room 754)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~josephw/

Professor

 • Name Chen-Ying Huang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8310 (Room 809)
 • Website https://chenyinghuang.weebly.com/
 • Name Ching-I Huang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8356 (Room 857)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~chingihuang/
 • Name Chun-Fang Chiang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8360 (Room 860)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~chunfang/
 • Name Hing Chi Jimmy Chan
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8401 (Room 744)
 • Website https://jimmyhingchan.weebly.com/
 • Name Hong Hwang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8367 (Room 705)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~echong/
 • Name Hui-Wen Koo
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8400 (Room 743)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~hkoo/
 • Name Hung-Jen Wang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8324 (Room 824)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~wangh/
 • Name Hung-Ju Chen
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8416
 • Website http://hjcntu.weebly.com/
 • Name Jin-Tan Liu
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8378 (Room 718)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~liujt/
 • Name Ming-Ching Luoh
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8363
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~luohm/
 • Name Ming-Jen Lin
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8404 (Room 747)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~mjlin/
 • Name Nan-Kuang Chen
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8351
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~nankuang/
 • Name Sheng-Kai Chang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8346 (Room 847)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~schang/
 • Name Shiu-Sheng Chen
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8365
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~sschen/
 • Name Tsung-Sheng Tsai
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8307 (Room 804)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~tstsai/
 • Name YiLin Wu
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8354 (Room 855)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~yilinwu/
 • Name Yiting Li
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8415
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~yitingli/

Associate Professor

 • Name Chung-Ying Lee
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8345
 • Website https://sites.google.com/site/chungyinglee/
 • Name Hsuan-Li Su
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8352 (Room 853)
 • Website https://sites.google.com/site/hsuanlisu/
 • Name Josie I Chen
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8364 (Room 864)
 • Website https://josiechen.weebly.com/
 • Name Jui-Chung Yang
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8412 (Room 755)
 • Website https://sites.google.com/site/juichungyang/
 • Name Pei-Ju Liao
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8371 (Room 708)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~pjliaoteach/
 • Name Pei-Yu Lo
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8349 (Room 850)
 • Name Po Han Fong
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8353 (Room 854)
 • Website https://sites.google.com/site/pohanfong/
 • Name Yi-Chan Tsai
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8314 (Room 813)
 • Website https://sites.google.com/site/yichantsai/
 • Name Yusen Sung
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8327 (Room 827)
 • Website http://homepage.ntu.edu.tw/~ysung/

Assistant Professor

 • Name Cheuk Shing Leung
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8398 (Room 740)
 • Website https://www.david-cheuk-shing-leung.com/
 • Name Chien-Yu Lai
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8348 (Room 849)
 • Website https://sites.google.com/view/chienyulai
 • Name Joonkyo Hong
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8389 (Room 729)
 • Website https://joonkyo-hong.github.io/
 • Name Junrok Park
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8322 (Room 822)
 • Website https://sites.google.com/view/parkjunrok/home
 • Name Ko Eunbi
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8342 (Room 841)
 • Website https://eunbiko.weebly.com/
 • Name Kuan-Ming Chen
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8343 (Room 844)
 • Website https://sites.google.com/view/kmchen
 • Name Kwok Hon Ho
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8386 (Room 727)
 • Website https://sites.google.com/site/honhokwok/
 • Name Yu-Chang Chen
 • Email
 • Office Tel No. 3366-8361 (Room 861)
 • Website https://yu-chang-chen.github.io/